Perkembangan AI Generatif: DALL-E 2, Imagen, Parti, dan VQGAN

Artikel ini akan membahas perkembangan terbaru dalam bidang kecerdasan buatan (AI) generatif, dengan fokus pada empat model yang sangat menarik: DALL-E 2, Imagen, Parti, dan VQGAN. Model-model ini telah mencuri…

Read more »